Psychoterapia


Indywidualna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży – diagnoza i leczenie nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i adaptacyjnych.

Psychoterapia jest czynnością leczenia, świadomym oddziaływaniem , specjalistyczną metodą stosowania technik terapeutycznych celem przywrócenia poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Znaczącym jest rozpatrywanie kwestii oddziaływań w kierunku;

  1. czym oddziałuje
  2. na co oddziałuje
  3. co zamierza osiągnąć
  4. jakie procesy w jej trakcie zachodzą.

Proces psychoterapii to czas zmian sposobu przeżywania świata, odchodzenie od starych, zawodnych schematów postępowania i subiektywnych przekonań. Ma prowadzić do eliminacji natrętnych, automatycznych, przygniatających myśli, do zwiększenia poczucia własnej wartości, do odwagi życia według własnych potrzeb, poczucia sprawczości oraz samorealizacji.

Przy pomocy psychoterapeuty możliwa staje się taka wewnętrzna przemiana. Ważna rolę odgrywają tu procesy poznawcze a szczególnie myślenie. Lubię łączyć ze sobą nurty szkół psychoterapeutycznych, a szczególnie terapię psychodynamiczną wywodzącą się z psychoanalizy, poznawczą, poznawczo-behawioralną, a także krótkoterminową TSR.

W gabinecie odbywają się konsultacje w ramach których ustalone zostają cele, tematy i obszary pracy terapeutycznej z pacjentem, a także zasady spotkań, które psychoterapeuta prowadzi z pacjentem. Sesje terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub dwa razy w tygodniu po 50 minut.

Copyright ©